Božićna priredba 2019.

Svake godine naši učenici svoju božićnu priredbu posvećuju osamljenicima, beskućnicima, siromasima i na bilo koji način…