KAKTUS (znanstv. lat. cactus, od grč. ϰάϰτος: bodljikava trava)

Piše: Laura Miklik, 2.b Kaktusi rastu pretežito na tlu, neke na stijenama, kao epifiti na drugim…