Umjetnost kao društveni komentar u radu Mladena Stilinovića

Piše: Dorian Kožar, 3.b Mladen Stilinović hrvatski je konceptualni umjetnik druge polovice dvadesetog stoljeća rođen u…

Umjetnost kao društveni komentar – film kao kritika društva

Piše: Fran Ivan Matković, 3.b Riječ film često se koristi kao sinonim za samu filmsku umjetnost,…

Umjetnost kao društveni komentar – usporedba performansa Tomislava Gotovca i Vlaste Delimar

Piše: Valeria Sara Birko, 3.B Tomislav Gotovac bio je konceptualni umjetnik, redatelj i glumac, rođen 9.…

Umjetnost kao društveni komentar u radu Sanje Iveković

Piše: Paula Križan, 3.b Sanja Iveković rođena je u Zagrebu, 1949. godine. Hrvatska je umjetnica, dizajnerica…