Marija Jurić Zagorka – borkinja za ženska prava

Piše: Dominik Husinec, 3.g Marija Jurić Zagorka rođena je u Negovcu, selu nedaleko od Vrbovca i…