Sretno u mirovini!

Godinama ste u našoj školi predavali predmet Likovna umjetnost. Što je Vama bilo najvažnije prenijeti učenicima iz tog područja?

Upoznati ih s likovnim jezikom kako bi mogli sami komunicirati s umjetničkim djelima. Prvenstveno iz tri temeljna područja likovne umjetnosti, arhitekture, skulpture i slikarstva, no i s likovnim djelima drugih vizualnih područja. Prenijeti im mogućnost snalaženja u vremeplovu raznih likovnih razdoblja/stilova te upoznati ih s mnogim izvanrednim umjetnicima.

Zašto je, prema Vašem mišljenju, taj predmet važan?

Likovna umjetnost obuhvaća velik dio stvaralaštva čovječanstva. To je čarobna ostavština ljudskih civilizacija. Govori o evoluciji čovjeka, njegovoj svijesti, kreativnosti, načinu života. Kako pojedinca, tako i kolektiva. Svaki učenik može pronaći kroz njega vrijednost za sebe. Možda ga predmet inspirira da sam poželi istražiti vlastitu likovnu kreativnost. Možda ga zadovolji spoznaja da će putujući svijetom prepoznavati najveća djela svjetske likovne baštine. Ili pak, baveći se spoznajnom sferom stvaralaštva može istražiti odgovore na ključno životno pitanje “tko sam”. A može mu biti izbor buduće profesije.

Što ste htjeli postići svojom nastavom?

Više je razina koje sam željela ostvariti. Osnovna razina je ono što zovemo ciljevi nastave likovne umjetnosti koji su zadani, kao i sadržajan okvir predmeta također. Prema tome sam nastojala prenijeti učenicima zadani fond znanja koji im je bio potreban za uspješno polaganje ispita na maturi i uspješan upis na fakultete likovnoga područja. Kako nisu svi učenici bili jednako nadahnuti likovnom umjetnošću bilo mi je bitno stvoriti ravnotežu u prijenosu znanja. Da ne opteretim, a da prenesem dovoljno. Druga razina odnosi se na nastavu kao proces. Što sam imala više nastavnog iskustva više sam bila fokusirana na nastavne metode koje osamostaljuju učenike, koje razvijaju njihovu sposobnost da se samostalno služe likovnim jezikom, da ga kreativno primjenjuju. Kada su to postigli bila sam toliko ponosna na njih i osjećala veliku radost. I koliko mi je bilo moguće, poticala sam i samo kreativno likovno izražavanje, posebice kroz likovnu grupu.

I treća razina, izuzetno važna, odnosi se na komunikaciju i odgojne momente. Uvijek sam težila stvaranju međusobnog poštovanja i usklađenih odnosa među svim sudionicima nastave. Vodili su me oni nevidljivi divni osjećaji mira, zadovoljstva, ljubavi, radosti, nadahnuća, zajedništva. To sam željela prenijeti učenicima.

Koji su Vaši najdraži umjetnici? Najdraža umjetnička djela?

Zaista ih ima mnogo, i umjetnika i umjetničkih djela. Kada naučite razumijevati umjetnost i vidjeti ljepotu, snagu i moć stvaralaštva u tolikoj raznolikosti, izazovno je izdvajati, tako da nije potrebno.

Naravno da postoji u meni umjetnički senzibilitet koji me više povezuje s određenim umjetničkim izrazima. On se i mijenjao kroz život. No razumijevanje impulsa stvaranja i sama profesija me vodi ka dubokom poštovanju tog začudnog bogatstva likovnog stvaranja.

Što suvremena umjetnost može reći ili dati suvremenom svijetu?

Ona je odraz samog tog svijeta. Možemo kroz nju iščitavati trenutnu stvarnost čovjeka, no također umjetnost i sama stvara novu stvarnost. Umjetnički čin kao izraz unutrašnjeg bića i vanjska realnost su u međusobnoj stvaralačkoj igri također. Postoje umjetnici koji su bili i vizionari. Tako da uvijek daje, na koji način, ovisi o umjetničkom djelovanju i poruci. Arhitektura je tu u prednosti jer je svojom funkcijom direktnija.

Svijet se jako promijenio unatrag nekoliko desetljeća. Kako Vi vidite današnji svijet tj. društvo?

Da, promjene su brze i velike. Svijet tj. društvo na izuzetno je važnoj prekretnici. Izbor svakog čovjeka je sada važan, koje vrijednosti izabire živjeti. Istinska promjena svijeta polazi od istinske promjene pojedinca. Ako želimo mir, smisao, radost, sigurnost, ljubav u životu, trebamo to postati prvo u sebi. Onda postajemo antena toga i za druge. Stari svijet kakav smo poznavali se polako počeo urušavati. Vidimo to kroz globalna zbivanja. Cijeli svijet je obuhvaćen. Stara mudrost kaže, kada je noć najtamnija zora je blizu. Ovi svi veliki izazovi koje čovjek danas živi su zaista poziv za istinsku promjenu. Na kolektivnoj razini to možda znači i smjenu nekoliko generacija. No, na individualnoj moguće je već danas izabrati mijenjati stare misli, stavove, uvjerenja, osjećaje, djelovanja koja su nas kočila da živimo mirnije, radosnije, smislenije.

Kao profesorica umjetnosti i istraživačica svijesti znam koliko je čovjek moćno stvaralačko biće i vjerujem u zoru Novoga života.

Što Vam je u poslu bilo lako, a što teško?

Teške su mi bile stvari s kojima moja priroda nije bila usklađena. Hajmo ih nazvati određenim elementima školskog sistema. No prihvaćanjem trenutka u kojem bivam i promjenom promatranja “tih teškoća” počela sam ih transformirati iz velike u malu teškoću. Lakoća mi bila sve što me nadahnjivalo i radovalo. Svaki dolazak u razred. Susreti s divnim mladim ljudima. Razgovori o umjetnosti, istraživanja i otkrivanja njenih tajni. Razgovori o životu. I zajedničko dijeljenje toga života. Kako s učenicima, tako i s kolegama te ostalim zaposlenicima. Škola je zaista jedan mikrosustav života.

Ono što je bio moj glavni školski zadatak, koji sam si sama zadala, bivajući u tom mikrosustavu, a i u životu, da sebe razvijam u biće koje djeluje iz srca, s mudrošću, razumijevanjem, suosjećanjem i ljubavlju.

Kakav je, za Vas, posao nastavnika?

Može ukratko? Divan.

Što nosite sa sobom u mirovinu iz dugogodišnjeg iskustva nastavničkog posla?

Puno radosti i ljubavi.

Nedavno ste objavili zbirke poezije. Kako ste i kada počeli pisati?

Prije deset godina sam ih počela zapisivati, no intenzivno ih stvaram od 2017. godine.

Što Vam to znači?

Smisao. Samo stvaranje pjesama mi donosi veliku radost. Darovat ću vam ih za uspomenu. Pa tko voli poeziju moći će ih potražiti u školskoj knjižnici i pročitati.

Otkrijte nam barem dio svojih planova za mirovinu.

Sama riječ mirovina dolazi od riječi mir. Plan mi je ostati u miru i stvarati svaki dan još više radosti za sebe i “sveljubavi” kako kažem u pjesmama, za sve.:) A kuda će me staza mira i smisla odvesti pričat ću vam kad se ponovo susretnemo.

I svako dobro svima Vama i našoj školi želim!