PROBLEM BACANJA HRANE

Izradili učenici 2.e razreda

U svijetu ima puno gladnih i pothranjenih, ali i pretilih osoba i djece. Najviše gladnih i pothranjenih ima u Aziji, Africi te Latinskoj Americi. 39% svjetske populacije starije od 18 godina je debelo, a čak 13% pretilo. U razdoblju od 1975. godine do 2019. godine broj debelih ljudi povećao se za tri puta. Prema najnovijim istraživanjima iz godine 2019. u svijetu se baci 1/3 proizvedene hrane.

To je ekološki, ekonomski i moralni problem.

Najviše se hrane baca u kućanstvima – oko 50%.

Odgovorite na sljedeća pitanja:

1. Zašto je bacanje hrane ekonomski, ekološki i moralni problem?

2. Pogledajte grafikon koji prikazuje bacanje hrane po sektorima.

Je li vas koji od podataka iznenadio?

Slijedite ove savjete koji će vam pomoći kako biste smanjili rasipanje hrane, uštedjeli novac i zaštitili okoliš.

Planirajte kupnju i vodite računa o svojem proračunu – ne kupujte više hrane nego što vam treba.

Provjerite datume trajanja proizvoda kad kupujete.

Pravilno održavajte svoj hladnjak.

Neispravni hladnjaci nedovoljno dobro čuvaju namirnice pa se namirnice kvare.

Rotirajte namirnice u hladnjaku.

Namirnice koje su starije prebacite na vidljivo mjesto u hladnjaku kako bi se potrošile, a ne propale.

Kuhajte koliko je dovoljno za obrok, a ostatke hrane iskoristite.

Umjesto da ostatke hrane bacite u smeće, sljedećeg dana iskoristite ih za ručak ili večeru ili ih zamrznite. Od omekšalog voća možete napraviti voćne sokove ili pite, a povrće možete upotrijebiti za pripremu juhe.

Zamrznite.

Ako vam je dovoljna manja količina kruha, ostatak zamrznite te potrebnu količinu izvadite nekoliko sati prije obroka. Isto tako, zamrznite višak kuhane hrane i tako si osigurajte gotov obrok za dane kada ste preumorni za kuhanje.

Pretvorite ostatke u gnojivo – kompostirajte!

Nekuhane ostatke hrane bacite u spremnike za zeleni otpad.

Odgovorite na sljedeća pitanja:

3. Bacate li u tvojem kućanstvu mnogo hrane?

4. Koji od savjeta za smanjenje bacanja hrane koristite?

5. Koji od savjeta biste mogli usvojiti?