HRAST lat. Quercus, rod je drvenastih biljaka, većinom drveća, rjeđe grmlja

Piše: Patrik Ranogajec, 1.b

Ima nekoliko stotina vrsta, raširenih u umjerenim u toplijim šumskim područjima sjeverne polutke. U europskoj je flori poznato oko 28 različitih vrsta, a u Hrvatskoj rastu: hrast lužnjak (Quercus robur) naša najvrjednija vrsta drveća, raširena u nizinskim šumama uz rijeci Savu, Dravu, Dunav, Kupu i njihove pritoke; hrast kitnjak (Quercus petraea), vrlo značajna vrsta za hrvatsko šumarstvo; hrast medunac (Quercus pubescens) i dub (Quercus virgiliana) rastu submediteranskom području i još mnoge druge vrste.

Kora, drvo, plodovi i šiške različitih hrastova sadrže znatnu količinu treslovina, pa se od davnina upotrebljavaju za skupljanje kože. Kora hrasta kitnjaka i lužnjaka služi u medicini kao sredstvo za stezanje, za ispiranje i za zaustavljanje krvarenja. Po potrebi hrastova kora može se koristiti i kao protuotrov u slučaju trovanja alkaloidima i teškim metalima. Zbog visokog sadržaja tanina čaj se koristi kao antiseptik koji sprječava razmnožavanje mikroorganizama. Koristi se i kao adstrigent jer djeluje na površinsko skupljanje tkiva, a liječi i upalu kože i sluznice.

Plod hrasta žir prirodan je organski proizvod. Sazrijeva u rujnu i listopadu i tada ga treba obrati. Kada se koristi kao hrana, u ljudskom organizmu jača životnu energiju, održava i izgrađuje stanice. Stoga olakšava kretanje, fizički rad, stvaranje topline, rad srca, disanje… Bogat mineralima, ujedno pruža antioksidansnu zaštitu.

Hrast je drvo simbol snage, moći, dugovječnosti, čvrstoće, duhovnog i materijalnog bogatstva.