Dan planeta Zemlje

Danas, 22. travnja 2020. godine obilježava se Dan planeta Zemlje. Sve je započelo 1970. godine kada je obilježen prvi Dan planeta Zemlje nakon što je godinu dana ranije John McConnell na konferenciji UNESCO-a predstavio ideju obilježavanja ovoga dana. Prvi Dan planeta Zemlje pokrenuo je niz ključnih akcija koje su rezultirale donošenjem važnih zakona o zaštiti okoliša u SAD-u. Doneseni su dokumenti o čistom zraku, vodi i ugroženim vrstama biljaka i životinja te je osnovana Agencija za zaštitu okoliša. Ubrzo su i ostale države počele usvajati slične zakone i obilježavati ovaj dan.