Edukativni video o tome kako se ponašati na internetu i društvenim mrežama

Korištenje Internetom u sebi nosi brojne prednosti poput veće dostupnost sadržaja, informacijama i komunikacijskim kanalima. Međutim, Internet nosi i mnoge rizike i opasnosti kojih nismo uvijek svjesni. Internet kao komunikacijska mreža je zapravo jedna vrsta ‘živog bića’ i ima identična pravila ponašanja kao i u ne-cyber prostoru, izvan skrivenih avatara i mreže. Stoga, vrlo je bitno naučiti kako se sigurno i odgovorno ponašati na Internetu.

Učenici 3b razreda snimili su edukativno informativni video uradak o tome kako se treba ponašati na internetu i društvenim mrežama.