MEĐUNARODNI DAN MOČVARA I MOČVARNIH STANIŠTA 2. VELJAČE 2022.

Srijeda, 2. 2. 2022.

Međunarodni dan močvara i močvarnih staništa obilježava se 2. veljače na nivou svih država. Na navedeni dan 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru donesena je Konvencija o zaštiti vlažnih staništa. Nju je do danas potpisalo više od 159 zemalja, a među njima i Hrvatska. Konvencija o zaštiti vlažnih staništa je sporazum koji čini okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i razumnom iskorištavanju močvara. Na Ramsarskom popisu su i naša močvarna područja kao što je Crna Mlaka, Donji tok Neretve, Kopački rit i Lonjsko polje.
Ove godine je tema – Očuvanje vlažnih staništa – za ljude i prirodu
Učenici 1.e razreda su obilježili Međunarodni dan močvara i močvarnih staništa prezentirajući postere koje su pripremili u digitalnom obliku, a koje donosimo u prilogu.
Posebnu pozornost su posvetili močvarama i močvarnim staništima te tako obilježili važan dan u okviru eTwinning projekta Mikroplastika u vodi pod mentorstvom nastavnice Marijane Radić. U močvarna područja se ubrajaju močvare, bare, rijeke i jezera, pojilišta, navodnjena zemlja, slatine, šljunčane jame, kanali, ribnjaci i slično. Mnoge močvare su ornitološki rezervati. Učenici su osvijestili važnost i značaj močvara za živi svijet biljnih i životinjskih vrsta. Doznali su da se Lonjsko polje ubraja među najugroženije močvarne dijelove svijeta. Mnoge močvare su ornitološki rezervati. Ugrožavanje močvarnih područja nastaje isušivanjem, zatrpavanjem, zagađivanjem, preinačavanjem, prekomjernom eksploatacijom i unošenjem stranih vrsta. Klimatske promjene i globalno zatopljenje pridonose nestajanju močvarnih područja. Nestajanjem staništa izumiru i mnoge vrste. Isušivanjem močvara dolazi do onečišćenja voda, manjka mineralnih tvari u tlu, povećanog rizika od poplava te smanjenja bioraznolikosti tih nekoć močvarnih staništa.
Zaključak učenika nakon diskusije i ugodnog razgovora o ovoj važnoj temi je da je svakako potrebno smanjiti onečišćenje prirode i močvarnih područja kako bi se bioraznolikost očuvala.