Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu- Industrija 4.0

Srednja škola Vrbovec sudjeluje kao škola partner u provedbi projekta Regionalni centar kompetentnosti  u strukovnom obrazovanju u strojarstvu- Industrija 4.0.

Projekt regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu- Industrija 4.0 referentne oznake UP.03.3.1.04.0001 započeo je s provedbom 29. prosinca 2019. i traje do prosinca 2023. Vrijednost projekta iznosi 46.634.586, 53 kuna i u cijelosti se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Uz prijavitelja projekta  Srednje strukovne škole Velika Gorica u projektu kao partneri sudjeluju: Zagrebačka županija, Srednja strukovna škola Samobor, Srednja škola Dugo Selo, Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa  Perešina, Srednja škola Dragutin Stražimir, Srednja škola Ivan Švear, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Srednja škola Vrbovec, Srednja škola Jastrebarsko, HZZ- Regionalni ured Zagreb, HOK- Obrtnička komora Zagreb, Fakultet strojarstva i brodogradnje , Alas- Info d.o.o., Teh-Cut d.o.o. i Obrtničko učilište.

Kratki sažetak projekta:

Provedbom projekta stvorit će se kriteriji za uspostavu RCK koji će biti središte tehnološke , pedagoške i andragoške izvrsnosti u sektoru strojarstva, a koji će se bazirati na konceptu Industrije 4.0. Stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih djelatnika, moderniziranim obrazovnim i stručnim programima i provedbom učenja temeljnog na radu , RCK će poticati i podupirati inovativnost, razvoj i primjenu digitalnih proizvodnih tehnologija kod učenika i odraslih polaznika s ciljem bržeg gospodarskog i svekolikog razvoja Zagrebačke županije i Republike Hrvatske u cjelini. 

Cilj projekta:

Uspostava RCK koji će stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih djelatnika, modernizacijom postojećih obrazovnih programa, razvojem novih programa i promocijom strukovnih zanimanja- provoditi učenje temeljeno na radu, poticati i podupirati inovativnost, razvoj i primjenu digitalnih proizvodnih tehnologija kod učenika i odraslih polaznika u svrhu cjelokupnog razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Zagrebačkoj županiji i RH.

Regionalni centar kompetentnosti – Industrija 4.0 u programu djelovanja, između ostalog, ima za cilj integraciju učenika s teškoćama u nastavne programe i učenje temeljeno na radu, prilagodbu učionica, nastavnih pomagala i radionica takvim učenicima i odraslim osobama u programima cjeloživotnog učenja.

Elementi projekta su:

E1: Uspostava organizavcije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti

E2: Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba redovitoga strukovnog obrazovanja, programa obrazovanja odraslih u RCK

E3: Jačanje kompetencija odgojno obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja i programa za obrazovanje odraslih

E4:  Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK

EV: Promidžba i vidljivost

EPM: Upravljanje projektom i administracija

Dodatne informacije možete pronaći na  http://www.strukturnifondovi.hr  i  https://www.rck-vg.hr/